FANDOM


Fuel-icon Palivo je unikátní položka potřebná k ovládání vozidel ve FarmVille. Vozidla spotřebují 1 palivovú jednotku na každé políčko. Plná nádrž je 150 jednotek paliva. Pokud farmáři dojde palivo, vozidla nemůžou fungovat.

Každé použití kombajnu, traktoru nebo rozsévače pojme 2x2 zobrazovanou oblast (4 políčka). Mafia wars traktor a mafia wars rozsévač fungují na 3x3 zobrazovanou oblast (9 políček).

Úroveň paliva se bude mění podle spotřeby nebo nakupu paliva v 150 krocích (obsah 1 nádrže). Po doplnění neprázdné nádrže dalším palivem se zobrazí jako + (číslo) na zelené ploše v dolní části ikony. Jedna palivová nádrž je sdílena všemi vozidly.


Více o nádržích Editovat

Fuel

Uživatel si může doplnit své palivo třemi způsoby:

  1. Částečně naplní nádrž a ta se bude automaticky regenerovat (1 palivová jednotka na každých 2,5 minuty). Pokud farmář zcela vyprázdní nádrž, bude regenerovat 6 hodin a 15 minut. Regenerace se zastaví když palivová nádrž dosáhne plné kapacity.
  2. Farmář může zakoupit palivo na Trhu za 40px-Cash.
  3. Palivo může taky najít uvnitř některé tajemné krabice, tajemného dárku a tajemného vejce.
  4. (Ukončené 15.ledna 2010) Palivo bylo možné posílat jako dárek (1/5 nádrže). Darované paliva mohou být prodávány, z dárku vyskočí ale hodnota 0 mincí (bez ohledu na to kolik nádrží chcete prodat).


Náklady na palivo

Nádrže 40px-Cash Poměr nákladů
1 3 3.00
15 15 1.00
30 28 0.93
45 40 0.89
75 50 0.67


Týden nafta zdarmaEditovat

Týden nafta zdarma byla akce mezi 4.leden 12:00 (PST) a 13. lednem 2010 11:59 (PST). Všem farmářům tato akce byla poskytnuta spolu s Novoroční koulí, kterou získali z Vánočního stromku. Každý den farmáři dostali jednu nádrž zdarma, plus bonus za každý další den, kdy se vrátí(vždy +1nádrž). V rámci této akce bylo možné posílat 1/5 nádrže jako dárek sousedům.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.